Skip links
Explore
Drag

Jakość.

Najwyższe Kierownictwo w celu zgłębienia filozofii zarządzania jakością i skutecznego wdrożenia SZJ
oraz jego ciągłego doskonalenia postępuje wg ośmiu głównych zasad zarządzania:

Orientacja na klienta

Należy zrozumieć obecne i przyszłe potrzeby klienta, dążyć do spełnienia wymagań klienta oraz dążyć do wyprzedzenia jego oczekiwań.

Przywództwo

Kierownictwo ustala jedność celu i kierunku działania organizacji w związku, z czym winni kreować w swojej organizacji takie środowisko, którego efektem będzie pełne zaangażowanie się pracowników w osiąganie celów organizacji.

Zaangażowanie ludzi

Zasoby ludzkie na wszystkich szczeblach są istotą organizacji i ich całkowite zaangażowanie pozwala na wykorzystanie ich zdolności dla dobra organizacji.

Podejście procesowe

Pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością wówczas, gdy działania i związane z nim zasoby są zarządzane jako proces.

Podejście systemowe do zarządzania

Identyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji w osiąganiu celów.

Ciągłe doskonalenie

Warunkiem koniecznym, aby zarządzanie jakością przynosiło wymierny efekt, jest ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji.

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

Decyzje w ramach organizacji powinny być podejmowane tylko na podstawie faktów, bowiem ich skuteczność zależy od przeprowadzonej analizy danych i informacji.

Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami

Organizacja i jej dostawcy są od siebie zależni, a wzajemnie korzystne powiązania zwiększają zdolność obu stron do tworzenia wartości.

Zobacz naszą politykę jakości:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.