Skip links
Explore
Drag

Zalecenia
dotyczące
dokumentacji technicznej

 1. OGÓLNE (Zalecenia ogólne zawierają informacje istotne dla każdej z operacji)

  1. Dokumentacja sporządzona w językach PL, EN, DE, zgodnie z zasadami rysunku technicznego.

  2. Stosować własny system nazewnictwa plików (maksymalna liczba znaków – 21, brak powtarzających się nazw).

  3. Edytowalna forma przesyłanych plików, preferowany *.dwg, *.dxf, *.STEP

  4. Informacje nt. materiału (gatunku, grubości, ilości, rodzaju wykończenia powierzchni itp.)

  5. W przypadku występowania powłok (malowanie, cynkowanie, niklowanie itp.) określić normę i wymagania dla procesu.

  6. Normy oraz tolerancje adekwatne do procesów:

   – wycinanie laserem: PN-EN ISO 9013;

   – części obrabiane mechanicznie i plastycznie: PN-EN ISO 2768;

   – części spawane: PN-EN ISO 13920.

  1. Każda zmiana na rysunku powinna wiązać się ze zmianą rewizji w nazwie pliku, oraz w tabelce rysunkowej (nowa rewizja – nowy rysunek).

  2. Nie dostarczać rysunków kilku części w jednym pliku.

  3. Należy uwzględnić, że dopuszczalne jest zaokrąglenie ostrych narożników elementów ciętych laserowo, promień zaokrąglenia ~ 10% * grubość materiału.

 

 1. ZALECENIA DLA CIĘCIA LASEROWEGO.

  1. Skala rysunkowa 1:1

  2. Rysunek w formacie *.dxf – dla detali na laser powinien zawierać jedynie zewnętrzne i wewnętrzne kontury detalu (bez wymiarów, tabelek itp.)

  3. Brak splajnów, otwartych konturów, bloków, nakładających się linii itp.

  4. W przypadkach istotnych – oznaczenie miejsc mikropołączeń, grawerki (linie w kolorze żółtym), kierunku szlifu itp.

  5. Trzymać się zasady: jeden detal – jeden plik *.dxf

  6. Należy uwzględnić, że dopuszczalne jest zaokrąglenie ostrych narożników elementów ciętych laserowo, promień zaokrąglenia ~ 10% * grubość materiału.

 

 1. ZALECENIA DLA ZAGINANIA.

  1. Dostarczyć model *.STEP, lub rysunek *.dwg zawierający rozwinięcie blachy, naniesione, zwymiarowane i opisane linie gięcia (kierunki, stopnie i promienie), oraz rzuty detalu po gięciu.

  2. Promień gięcia nie powinien być mniejszy od grubości blachy (preferowany promień równy grubości materiału).

  3. Należy pamiętać, że w zależności od grubości materiału, istnieją minimalne odległości gięcia, a otwory będące poniżej tej odległości zostaną zniekształcone. Można tu posłużyć się opracowaniami zewnętrznymi tabeli doboru sił np. http://www.plasmet.net/technologia.

  4. Linie gięcia na półwyrobach i częściach przetworzonych zaznaczać linią ciągłą cienką (ISO 128- 20).

 

 1. ZALECENIA DLA OBRÓBKI MECHANICZNEJ.

  1. W miarę możliwości dostarczyć model *.STEP

  2. Na rysunku oznaczyć wymagania dotyczące jakości powierzchni (chropowatość).

  3. Oznaczyć załamania krawędzi, oraz zewnętrzne i wewnętrzne promienie.

 

 1. ZALECENIA DLA SPAWANIA.

  1. Na rysunku oznaczyć spoiny (rodzaj i wymiary).

  2. W przypadku elementów złożonych zachować wielopoziomową strukturę produktu (BOM)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.