Jakość - Intermetal
14960
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14960,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Jakość

Najwyższe Kierownictwo w celu zgłębienia filozofii zarządzania jakością i skutecznego wdrożenia SZJ
oraz jego ciągłego doskonalenia postępuje wg ośmiu głównych zasad zarządzania:

Orientacja na klienta

Należy zrozumieć obecne i przyszłe potrzeby klienta, dążyć do spełnienia wymagań klienta oraz dążyć do wyprzedzenia jego oczekiwań.

Przywództwo

Kierownictwo ustala jedność celu i kierunku działania organizacji w związku, z czym winni kreować w swojej organizacji takie środowisko, którego efektem będzie pełne zaangażowanie się pracowników w osiąganie celów organizacji.

Zaangażowanie ludzi

Zasoby ludzkie na wszystkich szczeblach są istotą organizacji i ich całkowite zaangażowanie pozwala na wykorzystanie ich zdolności dla dobra organizacji.

Podejście procesowe

Pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością wówczas, gdy działania i związane z nim zasoby są zarządzane jako proces.

Podejście systemowe do zarządzani

Identyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji w osiąganiu celów.

Ciągłe doskonalenie

Warunkiem koniecznym, aby zarządzanie jakością przynosiło wymierny efekt, jest ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji.

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

Decyzje w ramach organizacji powinny być podejmowane tylko na podstawie faktów, bowiem ich skuteczność zależy od przeprowadzonej analizy danych i informacji.

Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami

Organizacja i jej dostawcy są od siebie zależni, a wzajemnie korzystne powiązania zwiększają zdolność obu stron do tworzenia wartości.